YÖKDİL İÇİN KELİME EZBERLEME TEKNİKLERİ

YÖKDİL İÇİN KELİME EZBERLEME TEKNİKLERİ

1. 15 kez yazarak tekrarlamak: Aday her bilmediği kelimenin İngilizce ve Türkçesini, eski usül (old school) 15 kez yazarak tekrarlamalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken kelime ekosunun doğru yapılmasıdır: "abrupt: ani"     "abrupt: ani" şeklinde. Bazı adaylar önce örneğin 15 kez "abrupt" yazmakta, sonra "ani" yazmakta ve yanlış teknik uygulamaktadır. İngilizce ve Türkçesi aynı paralelde eko yapmalıdır.

2. Tombala (Bingo ya da Lottery): Günde ezlerleyebileceğiniz sayı*5 minik bir kağıda İngilizce ve Türkçesi bir kağıda ayrı ayrı yazılır. Örnek: 25*5=15. Bunlar cebinize ya da bir torbaya katlanarak konur, karıştırılıp bir adet çekilir. Örneğin "abrupt" gelince ani olduğunu bilirseniz 125-1=124 kalır, bilemezseniz geri konur ve gene 125 kelime kalır. O torba her gün bitecek:)

3. Flashcard: Bir adet el kadar kartona Bir kelime yazılır. "Abrupt" gibi. Arkasına "Ani" anlamına geldiği belirtilir ve örnek cümle yazılır. Örnek cümle orjinal kaynaktan verilmelidir. "There was an abrupt change in the weather "gibi. Gün içinde sık sık "flip over" yapılır (çevirerek çalışılır).

4. Analogy: Kurgulama: Benzetme: Bu benzetme ve kurgulama doğru yapıldığında ve akla iyi bir şey gelince etkilidir, her kelime için zorlamamak gerekir. Örneğin SUE hem bir bayan adı, hem de mahkemeye vermek olduğundan, "Sue kocasını mahkemeye verdi" ya da "Abdi Bey kedisinden vaz geçti." abdicate: vazgeçmek, doğru ve zorlama olmayan kurgulardır. Ancak, "morsel" gibi kurguların çok doğru olduğu söylenemez. Morsel: lokma. Bir keresinde çok yağmur yağmış, ortalığı sular seller basmış, sel mor renkteymiş, masada lokma varmış, sele düşmüş mor olmuş vs çok uzun ve kötü bir benzetmedir. Bir öğrencim "Abbate gömleklerinde indirim var" abate: azalmak, düşmek ile doğru ve yararlı bir benzetme yapmıştı. Ya da bir diğer öğrencim: mar: güzelliğini bozmak   Mat kızın yüzüne doğru uçup burnunu ısırıp kopardı, kızın güzelliğini bozdu" ile kötü olmayan bir benzetme yapmıştı.

5. Görsel kelime çalışma: Örneğin 25 kelimeyi bir "post-it" ile bilgisayar monitörünüzün kenarına yapıştırıp gün içinde sık sık sol ve sağ tarafı ile görsel olarak İngilizce ve Türkçelerini ezberleyebilirsiniz.

6. Grup olarak kelime ezberlemek: succed in doing smt: başarmak   success: başarı   successful: başarılı  successfully: başarılı bir şekilde  succeeding: ardından gelen   successor: halef X predecessor: selef   in succession: art arda, üst üste, succession: tahta çıkma, ancak bu, daha çok ileri düzeydekiler içindir.

7. Playback: Cep telefonunuza birer kez İngilizce ve Türkçesini kayıt edip (gerekirse telafuzunu örneğin Tureng'ten okutup) 25 kelimeyi her gün 10-20 kez geri çalmak. Kelimenin imlasını geliştirmediği için 1 nolu teknikle entegre edilebilir.

Tüm adayların başarılarının sürmesini dileriz,

Özgür Hoca ve grubu